Oblasti investic Investiční skupina SMART

Jsme dceřinou společností privátní investiční skupiny SMART, zastřešené mateřskou společností SMART Corporation, a.s. Specializujeme se na investice do segmentu realitního trhu a developmentu, a na obchody s pohledávkami, přičemž působíme v České i Slovenské republice. Aktivně vyhledáváme vhodné investiční příležitosti, a díky dlouholetým zkušenostem, profesionálnímu zázemí a odbornosti investičních manažerů jsme schopni výhodně zhodnocovat svěřená aktiva.

Reality a development

V oblasti realit a developmentu se investiční skupina SMART zaměřuje především na nákup, rekonstrukci a pronájem residenčních a administrativních nemovitostí. Nemovitosti pořizujeme jak v České republice, tak na Slovensku. Svou pozornost zaměřujeme především na hlavní města (Praha, Bratislava), případně krajská města či jiné větší aglomerace v hospodářsky či společensky významných lokalitách.

Investiční skupina SMART cílí především na menší projekty, kdy se pořizovací cena nakupovaných nemovitosti pohybuje v řádech milionů, případně desítek milionů korun; výjimečně se může jednat i o vyšší hodnoty. V krátkodobém horizontu se předpokládá vytvoření nemovitostního portfolia obsahujícího soubory bytových jednotek, obytných domů, administrativních budov, příp. ubytovacích kapacit krátkodobého charakteru.

Investiční skupina SMART realizuje také odkupy nemovitostí ve veřejných dražbách, případně přímo od developerů či vlastníků, kteří se nacházejí v obtížné ekonomické situaci. Díky flexibilnímu přístupu je možno obchodním parterům připravit maximálně výhodné podmínky vzájemné spolupráce.

Obchod s pohledávkami

Společnosti skupiny SMART odkupují bonitní pohledávky, jejichž vymahatelnost je pro jejich věřitele problematická. Finanční prostředky za odkup pohledávek jsou obchodním partnerům poskytovány okamžitě. Investiční skupina SMART se zaměřuje především na pohledávky za právnickými osobami, odkupuje rovněž pohledávky za fyzickými osobami, a to jak podnikateli, tak i spotřebiteli.

V případě podnikatelských subjektů se jedná zejména o pohledávky s nominální hodnotou v řádech statisíců až desítek či stovek milionů korun. Zpravidla se jedná o pohledávky vzniklé v rámci obchodního styku či plynoucí z bankovních úvěrů.

V případě spotřebitelů jsou odkupovány zejména pohledávky po splatnosti s nižší nominální hodnotou, která zpravidla nepřesahuje částku 100.000 Kč. Tyto pohledávky převážně vznikají z úvěrových smluv.

Naše dlouhodobé zkušenosti v oblasti správy a vymáhání pohledávek umožňují detailní posouzení nakupovaných pohledávek a díky specializaci také minimalizování dalších nákladů vznikajících při jejich vymáhání.

Naše webové stránky používají k poskytování služeb soubory cookie. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie.